การเดินทางไปที่ ต คลองโคน จ สมุทรสงครามวันนั้น ได้เห็นสภาพพื้นที่อันเวิ้งว้างที่เคยอุดมไปด้วยทรัพยากรป่าชายเลนอันทรงคุณ ค่าลดลงอย่างน่าใจหาย ทำให้ประจักษ์ว่าชีวิตช่างเป็นสิ่งที่เปราะบางเสียเหลือเกิน